11.06.2021 Cuma | saat: 21:00 | Etkinlik Süresi 87 dk.

Fazilet Mahkemesi

News Pic

“İntikam ilham perisidir zekanın.”

İnsan olarak anılan varlığın sadece rasyonel bir canlı olduğunu düşünmek, doğru olabilir ancak eksiktir. Zira insan, aklı ile eylemlerde bulunduğunu düşünürken, irrasyonel ve pasyonel olanaklarından da paye almaktadır. Öyle ki böyle bir canlının yapacağı en basit eylem bile, kendi içinde kaotik anlam görüntüsü oluşturmaktadır. Bu durum bize haliyle şu soruları sormayı zorunlu kılar: Bir insanı tanımak mümkün mü? Birini nasıl tanırız? Biri bizi nasıl tanır?

Bu epistemolojik sancılar eşliğinde gerçekleşen oyun, Fazilet ve Güven adlı iki karakterin arasında işlenmektedir. Birbirlerine yakınlıkları ile övünen ancak uzaklıkları ile çatışan oyun karakterleri, her bir cümlede gerek kendilerine gerekse iletişimlerine yabancılaşmaktadır. Oyunun temeline yerleştirilen “İnsan nasıl bir varlıktır?” sorunsalı, dışlanmış, yok sayılmış veya ötekileştirilmiş kesimin örüntüsünden ortaya koyulmaktadır. Soyut göstergelerin eşliğinde ifade edilen her bir pratik, bu oyun özelinde çok anlamlı yapıya sahiptir. Buradan hareketle oyunu seyreden insan olarak izleyici, izlediği bu oyunda ya bir etki ya da bir etkendir. Bir açıdan, bir şekilde, bir biçimde, bir…

 

Yazan ve Yöneten: İbrahim Yusuf Yavuz

Oyuncular: Petek Kırboğa, Muharrem Uğurlu

Müzik: Mia Elif Öcal